Vyšetření > Screening

Screeningové vyšetření znamená postup k odhalení případné přítomnosti rakoviny tlustého střeva u doposud bezpříznakových osob, kdy je velký předpoklad k plnému vyléčení. Naše pracoviště patří mezi Ministerstvem zdravotnictví akreditovaná Centra. V současné době probíhá screening v České republice ve dvou rovinách: 

1. lidé ve věku 50 - 54 roků absolvují 1x ročně test na okultní (skryté) krvácení odevzdáním vzorku stolice u svého praktického lékaře nebo gynekologa. V případě positivity testu následuje koloskopické vyšetření,

2. lidé, kteří dosáhli věku 55 roků, buď pokračují v testech stolice jednou za dva roky nebo se mohou rozhodnout absolvovat kolonoskopii (v případě, že je kolonoskopie negativní, na deset roků se screening přeruší - tzn. "deset let mají klid"). Výsledek screeningové koloskopie je třeba odevzdat Vašemu praktickému lékaři.

Současně k zařazení do screeningu musí být splněna další podmínka - nepatříte do skupiny lidí, kteří by měli být v pravidelném sledování gastroenterologem pro tyto důvody (obecně vzato):

- u blízkých příbuzných nebo ve vlastním předchozím životě se vyskytlo onkologické onemocnění nebo polypy tračníku, 
- mají víceleté onemocnění nespecifickým střevním zánětem.

Při nejistotě je lepší se zeptat odborníka a ten vám poradí.

_________________________________________________________________________________________

Naše pracoviště je zařazeno mezi Centra a má tyto výsledky (od 1. ledna 2016; data aktualizována 14.01.2020):

Celé tlusté střevo bylo u screeningových koloskopií prohlédnuto v 98,4% (cecal intubation rate)  

70 % koloskopií je s nálezem polypu (polyp detection rate), průměr v ČR je 54%

59 % koloskopií je s nálezem adenomu (adenoma detection rate), průměr v ČR je 40% 

Uvedené parametry svědčí o naší pečlivosti a výborném technickém vybavení. Odstraněním adenomu v rámci téže koloskopie výrazně snižujeme riziko vzniku rakoviny tlustého střeva u vyšetřeného člověka.

 

Od ledna 2014 probíhá adresné zvaní zdravotními pojišťovnami ve formě dopisu. Pokud jste nereagovali, pak jste si nejspíše jisti, že se vás netýká 6% riziko vzniku rakoviny tlustého střeva. Dva spolužáci z Vaší třídy na střední škole takové štěstí nemají…

Bližší informace o tomto onemocnění a Národním programu screeningu kolorektálního karcinomu naleznete na stránce www.kolorektum.cz nebo např. www.linkos.cz/pro-pacienty/diagnozy/  .

 

Kromě nádorů tlustého střeva probíhá v ČR i screening rakoviny děložního čípku a prsů.