Pojišťovny a ceník

Od 1. ledna 2016 má naše ambulance uzavřen smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami působícími v České republice. 

vvv

 

V souvislost s Nařízením Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“) vás chceme informovat, že vaše důvěrná data potřebujeme znát s ohledem na charakter naší práce. Přístup do počítačového systému je možný pouze zdravotnickým pracovníkům při znalosti hesla, jedinečného pro každého uživatele. Veškerou papírovou dokumentaci s osobními údaji skladujeme v uzamčených prostorách a nepotřebné dokumenty likvidujeme bezpečnou skartací v pravidelných intervalech. Případné hlášení výsledků telefonicky nebo emailem je předem domluveno s konkrétním pacientem při klinickém vyšetření a probíhá tak s ústním souhlasem (poskytnutím telefonického kontaktu a/nebo emailové adresy). S dodavatelem našeho informačního systému máme uzavřenu Smlouvu o zajištění chodu programu včetně jeho zabezpečení (šifrování, certifikáty) v souladu s předmětným Nařízením Rady EU. 
Zavedli jsme službu e-Zpráva, která je zabezpečeným unikátně šifrovaným internetovým spojením mezi zdravotnickými zařízeními na úrovni např. datové schránky. 
Vás pacienty pod čísly a šiframi vést nechceme, proto, pokud vám bude vadit oslovování příjmením v čekárně, upozorněte na to dopředu personál a sdělte typ oslovení.