COVID-19

INFORMACE PRO PACIENTY V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19:

 Ambulance je v provozu, pokud nebude na našich stránkách uvedeno jinak. Prosíme pacienty o součinnost, vstupem do prostor ambulance vyjadřujete, že

 - nevykazujete příznaky virového onemocnění (zvýšená teplota, celková slabost, kašel, rýma, dušnost, ztráta čichu či chuti, bolesti svalů),

 - Vám nebyla nařízena karanténa,

 - jste nebyli v posledních sedmi dnech v kontaktu s osobou vykazující příznaky respiračního onemocnění / v nařízené karanténě / případně positivně testovanou na Covid-19.

  

V ambulanci je pro všechny příchozí připravena desinfekce, jednorázové hygienické potřeby. Pokud by mělo dojít k přerušení provozu ambulance, snažili bychom se všechny pacienty objednané na dotčenou dobu informovat, aby nemuseli podstupovat přípravně procedury "zbytečně". Buďme vzájemně ohleduplní a trpěliví.

Aktuálně jsou všichni zaměstnanci ambulance chráněni očkováním proti onemocnění Covid-19.